Friday, April 12, 2013


Tajuk Karya     : "Selepasnya Hujan"
Saiz                  : 5 x 4 ft
Bahan               : Akrilik, Bitumen atas Kanvas
Tahun               : 2013